Zadania wydziału:

  1. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu,
  2. Prowadzenie zbiorczej ewidencji budżetu powiatu,
  3. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu powiatu,
  4. Obsługa finansowo-księgowa i kasowa Starostwa,
  5. Zadania z zakresu sprawozdawczości i kontroli finansowej,
  6. Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych na realizację zadań powierzonych,
  7. Obsługa rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT),
  8. Planowanie i obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych,
  9. Planowanie finansowe wieloletnie,
  10. Obsługa księgowo-finansowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Ośrodka Edukacji na podstawie odrębnych porozumień.