Komisja Rewizyjna:
1. Patrycja Malec – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Rachwalska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Krzysztof Kaczmarek – Sekretarz Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Renata Kutkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Rybacka – Zastępca Przewodniczącej
3. Patrycja Malec

Komisja Budżetowa:
1. Krzysztof Kaczmarek – Przewodniczący Komisji
2. Adam Goleński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Artur Bogucki
4. Sebastian Burdzy
5. Honorata Dulska
6. Wiesława Janusz
7. Joanna Szremska
8. Leszek Wicha

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
1. Jadwiga Rybacka – Przewodnicząca Komisji
2. Renata Kutkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Sebastian Burdzy
4. Adam Goleński
5. Grzegorz Herbuś
6. Michał Honc
7. Wiesława Janusz
8. Adam Ruciński
9. Leszek Wicha

Komisja Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Mirosław Baraniecki – Przewodniczący Komisji
2. Adam Ruciński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Sebastian Burdzy
4. Honorata Dulska
5. Adam Goleński
6. Grzegorz Pierzchalski
7. Leszek Wicha