Komisja Rewizyjna:
1. Agnieszka Wiatrzyk – Przewodnicząca Komisji
2. Halina Mikła – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Honorata Dulska – Sekretarz Komisji

Komisja Skarg, Wnioksów i Petycji:
1. Marek Majerowski – Przewodniczący Komisji
2. Halina Mikła
3. Judyta Partyka-Basa
4. Jan Piotrowski

Komisja Budżetowa:
1. Judyta Partyka-Basa – Przewodnicząca Komisji
2. Artur Bogucki
3. Sebastian Burdzy
4. Józef Chabraszewski
5. Honorata Dulska
6. Czesław Kaczmarek
7. Grzegorz Pierzchalski
8. Jan Piotrowski
9. Krzysztof Szałankieiwcz
10. Joanna Szremska
11. Małgorzata Rachwalska
12. Daniel Uszyński
13. Mariusz Wojewódka
14. Maria Zachary

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
1. Halina Mikła – Przewodnicząca Komisji
2. Sebastian Burdzy
3. Czesław Kaczmarek
4. Judyta Partyka-Basa
5. Agnieszka Wiatrzyk

Komisja Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Jan Piotrowski – Przewodniczący Komisji
2. Józef Chabraszewski
3. Grzegorz Pierzchalski
4. Daniel Uszyński
5. Maria Zachary