Powiat Średzki tworzy pięć gmin:

Gmina Środa Śląska zajmuje powierzchnię 216 km2, zamieszkuje ją ponad 20 tys. osób. Samo miasto leży na starym szlaku handlowym, a swoją nazwę zawdzięcza targom odbywającym się w nim już od XII w, właśnie w środy. Obecnie jest bogatym w zabytki nowoczesnym miastem ze sprawnie działającą infrastrukturą komunalną. W grudniu 2004 r. na gruntach między Środą Śląską a Komornikami utworzono podstrefę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z czasem poszerzono ją o strategiczne tereny w obrębie „Komorniki-Juszczyn” obejmujące także gminę Miękinia. Obszary te tworzą jeden z największych i atrakcyjniejszych kompleksów inwestycyjnych w Polsce. Inne gminne atrakcje to m.in. Skarb Średzki, impreza pn. Święto Wina, a od roku 2012 Średzki Park Wodny. W 2013 r. gmina otrzymała wyróżnienie „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

Urząd Miejski
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 30 52, fax 71 317 34 05
www.srodaslaska.pl
e-mail: um@srodaslaska.pl
burmistrz gminy: Adam Ruciński

Gmina Kostomłoty liczy 145 km2, które zamieszkuje blisko 7 tys. osób. Leży niedaleko dużych ośrodków miejskich: Wrocławia, Legnicy i Świdnicy, przy skrzyżowaniu autostrady A4 z krajową 5 (w przyszłości autostradą A5). Jako gmina typowo rolnicza z licznymi walorami krajobrazowymi i gościnnymi mieszkańcami ma duże szanse na rozwój agroturystyki. Na terenie gminy istnieje Strefa Aktywności Gospodarczej – ponad 140 ha przy węźle autostrady A4 w Kostomłotach i drodze krajowej nr 5 w kierunku Jeleniej Góry.

Urząd Gminy
ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
tel./fax 71 317 02 83, 71 317 02 87
www. kostomloty.pl
e-mail: gmina@kostomloty.pl
wójt gminy: Janina Gawlik

Gmina Malczyce leży w centralnej części woj. dolnośląskiego, w przeważającej części w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. Ma charakter przemysłowo-rolniczy, składa się z dziewięciu sołectw o łącznym obszarze ok. 53 km2. Liczy ponad 6 tys. mieszkańców. Północną granicę gminy stanowi rzeka Odra. Walory krajobrazowe umożliwiają rozwój turystyki pieszej, rowerowej, sportów wodnych, wędkarstwa i agroturystyki. Gmina posiada tereny inwestycyjne, m.in. 4,70 ha przy drodze krajowej nr 94 Wrocław-Zielona Góra z przeznaczeniem na rozwój przemysłu, turystyki i przetwórstwa rolno-spożywczego. W Malczycach znajduje się duża stacja kolejowa, stocznia i port rzeczny. Stwarza to idealne warunki dla transportu i przeładunków multimodalnych (połączenie transportu rzecznego, kolejowego i samochodowego).

Urząd Gminy
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
tel. 71 317 92 23, fax 71 317 96 17
www.malczyce.wroc.pl
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl,
wójt gminy: Andrzej Niemiec

Gmina Miękinia – w 28 sołectwach mieszka prawie 13 tys. osób. Gmina ta należy do obszarów najstarszego osadnictwa na Śląsku. Pierwsza wzmianka o Miękini pochodzi z 1305 r. 11 grudnia 1757 r. na polach pod Lutynią rozegrała się jedna z ważniejszych bitew wojny 7-letniej. Jej skutkiem było włączenie tych terenów do Królestwa Pruskiego. Obecnie gmina Miękinia to nowoczesna gmina, przyjazna mieszkańcom oraz inwestorom. Inwestorom gmina oferuje tereny w ramach Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Parku Przemysłowym Źródła-Błonie, zlokalizowanym wzdłuż drogi krajowej nr 94. Wizytówką gminy są tereny rekreacyjne, dobrej jakości infrastruktura komunalna, rozpoznawalne imprezy plenerowe o znaczeniu regionalnym m.in. Festiwal Lata i Bike Maraton oraz największe w Polsce Winnice Jaworek. W 2013 r. gmina otrzymała wyróżnienie „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. 71 735 92 28, fax 71 733 64 00
www.miekinia.pl
e-mail: urzad@miekinia.pl
burmistrz gminy: Jan Marian Grzegorczyn

Gmina Udanin leży w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. W 19 sołectwach mieszka blisko 6 tys. osób, utrzymujących się głównie z rolnictwa. Produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe, co znalazło odbicie w rozwoju przetwórstwa zbóż i wytwórni pasz. Na terenie gminy występuje kilka sztucznych, atrakcyjnych dla wędkarzy zbiorników wodnych. Inwestorom gmina Udanin oferuje prawie 120 ha terenów aktywności gospodarczej mieszczących się przy autostradzie oraz tereny pod działalność sportowo-rekreacyjną niedaleko miejscowości Ujazd Górny i Piekary.
Atrakcje turystyczne: freski artysty okresu baroku Franza Heigela w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lusinie, gotycki Kościół św. Urszuli w Udaninie, ruiny zamku w Pielaszkowicach, zabytkowe parki w Damianowie, Udaninie, Jarosławiu i Konarach.

Urząd Gminy
ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin
tel. 76 744 2870, fax 76 870 92 42
www.udanin.pl
e-mail: ug@udanin.pl
wójt gminy: Wojciech Płaziuk