Biuro projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, pok. 208

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
tel. 71 396 89 15
email: biuro.projektu@powiat-sredzki.pl