Dobiega końca kadencja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. O zrealizowanych inwestycjach, kondycji Powiatu oraz planach rozmawiamy z Sebastianem Burdzy, starostą powiatu w latach 2006-2018 oraz wicestarostą w kadencji 2018-2024.

Panie starosto, w 2006 roku został Pan wybrany na starostę powiatu. W 2018 roku powierzono Panu funkcję wicestarosty. Czy te mijające 18 lat pozwalają nazwać Pana znawcą samorządu i samorządności?
Kiedy obejmowałem stanowisko starosty moje obawy dotyczyły głównie jak poradzę sobie z zarządzaniem tak dużym zespołem ludzi, bo – ze względu na pracę i wykształcenie – specyfika pracy oraz zasady funkcjonowania samorządów były mi znane. Okazało się, że otacza mnie fachowa kadra i urząd funkcjonuje sprawnie. I to się nie zmieniło na przestrzeni lat. Co do kwestii samorządności – z każdym rokiem zdobywałem nowe doświadczenia i po 18 latach bez wątpienia mam go wiele, jednak nie chciałbym nazywać się znawcą czy fachowcem. Wiem, czym żyje Powiat, jakie bolączki mają jego mieszkańców i jak możemy je razem z radnymi i urzędnikami zmieniać. To najważniejsza kwestia i meritum mojej pracy.

– Która z ostatnich kadencji rady powiatu była szczególna i najmocniej zapadła Panu w pamięci?
Każda kadencja jest inna i trudno ocenić, która była najciekawsza czy też najbardziej pracowita… Każda rada i władze wyznaczyły sobie najistotniejsze w danym czasie priorytety i cele i dążyły do ich realizacji. We wszystkich radach, również tej kadencji, bardzo liczni byli radni, którzy rozumieli istotę samorządu i szczerze angażowali się w sprawy naszej małej ojczyzny. Z takimi osobami bardzo dobrze się współpracuje i korzystając z okazji wszystkim osobom przedkładającym interes ogółu nad własny chciałbym za to podziękować.

– Zatrzymajmy się przy dobiegającej końca kadencji i jej najważniejszych osiągnięciach. Z czego jest Pan szczególnie dumny?
Bez wątpienia budowa i uruchomienie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w 2020 roku było szczególnym wydarzeniem. Pomysł pojawił się już w 2015 roku i od tego czasu konsekwentnie zmierzaliśmy do celu. Centrum w sposób istotny poszerzyło lokalną ofertę kulturalną i edukacyjną. Nigdy nie wątpiłem w potencjał tej placówki i nie myliłem się. To miejsce żyje i dzięki zasłudze dyrekcji i całego zespołu świetnie prosperuje.
Sukcesem tej kadencji było również odzyskanie budynku byłego szpitala oraz jego adaptacja i przystosowanie do nowych funkcji medycznych. Uruchomienie w 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Średzkiego Centrum Zdrowia to był nasz plan minimum, który założyliśmy sobie 5 lat temu i który udało się zrealizować. Centrum prowadzi ambulatorium specjalistyczne, składające się z trzech poradni: chirurgii ogólnej, ortopedii i poradni onkologicznej. W kolejnej kadencji rady powiatu należy wykorzystać potencjał już wyremontowanego budynku i uruchomić w nim kolejne usługi medyczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W naszym zasięgu jest całodobowa rehabilitacja ogólno-ustrojowa, oddział geriatryczny, na który już złożyliśmy wniosek do wojewody dolnośląskiego w ramach programu “Centrum 75+”. W przyszłości chcemy uruchomić oddział chirurgii i ortopedii “jednego dnia”, a już w kwietniu wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań słuchu. Uruchamiamy również punkt pobrań krwi.

– Po sukcesach musi paść pytanie o porażki. Które z działań nie do końca poszło zgodnie z planem?
Z rzeczy, których jeszcze nie udało się zrealizować należy wymienić Centrum Kształcenia Zawodowego – nową szkołę dla PZS nr 2, która mogłaby powstać w bezpośrednim sąsiedztwie PZS nr 1 przy ulicy Wrocławskiej. W obecnej kadencji opracowaliśmy już koncepcję Centrum oraz jego program funkcjonalno-użytkowy. Dokumentacja ta umożliwi nam aplikowanie o środki zewnętrzne, jednak wciąż nie pojawił się odpowiedni nabór. Dotacja jest niezbędna ponieważ całkowita wartość tego projektu to około 60 mln zł. Planów więc nie porzucamy – czekamy na lepszy moment, tym bardziej, że lokalny rynek pracy pokazuje, że kształcenie zawodowe i inwestowanie w nie to bardzo ważna kwestia.

– Ta kadencja będzie też kojarzona z dużą liczbą inwestycji drogowych. Ponad 40 km nowych dróg, 12 km ścieżek rowerowych i 10 km chodników. To bardzo dobry wynik.
Rzeczywiście, liczba zrealizowanych inwestycji drogowych jest imponująca. Największe i najkosztowniejsze powiatowe zdanie to przebudowa pięciu odcinków dróg w czterech naszych gminach – Malczycach, Kostomłotach, Miękini i Udaninie. Jego koszt wyniósł ponad 27 mln zł, a pozyskana z Polskiego Ładu dotacja 15 mln zł!
W całej mijającej, pięcioletniej kadencji wydaliśmy na drogi niemal 70 mln zł. Zrealizowaliśmy ponad 40 mniejszych i większych inwestycji drogowych, co więcej – cały czas nie zwalniamy tempa i jeszcze w tym roku mamy zaplanowane inwestycje drogowe o wartości niemal 30 mln zł. Na wszystkie te zadania pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, a większość z nich jest dodatkowo realizowana w partnerstwie z Gminami.

– Współpraca z Gminami to również wyróżnik tej kadencji. Czy będzie ona kontynuowana również w kolejnych latach?
Projekty realizowane w partnerstwie dowiodły, że razem można więcej. Przekonały się o tym cztery nasze Gminy – Malczyce, Kostomłoty, Miękinia i Udanin, które zgodnie zaakceptowały warunki umów. Nie jest tajemnicą, że współpraca z Gminą Środa Śląska i jej obecnym burmistrzem nie układała się najlepiej, mimo naszych starań i kilku prób nawiązania jej. Chciałbym, aby w kolejnych latach współpraca ze wszystkimi samorządami była owocna. Powiat na pewno będzie na nią otwarty i liczę, że Gminy – niezależnie od wyników wyborów – również ją docenią.

– W jakiej kondycji zostawiają Państwo Powiat? Czym w pierwszej kolejności powinna zająć się rada kadencji 2024-2029?
Powiat Średzki, mimo rekordowej ilości inwestycji, pozostawiamy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jeszcze w 2018 roku budżet naszego samorządu wynosił niecałe 50 mln zł, a już w 2024 roku zarówno dochody, jak i wydatki, przekroczyły 100 mln zł. W ciągu pięciu lat udało nam się więc zwiększyć wartość budżetu ponad dwukrotnie. Takiej dynamiki wzrostu może pozazdrościć nam większość samorządów, nie tylko z województwa dolnośląskiego, ale z całego kraju. Szczególnie dumny jestem z naszej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki której w mijającej kadencji pozyskaliśmy ponad 70 mln zł, to daje nam pierwsze miejsce wśród samorządów z terenu powiatu średzkiego. Jej potwierdzeniem są również wyróżnienia zdobywane w ogólnokrajowym rankingu “Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych”. Tu słowa uznania należą się kierownikowi wydziału rozwoju i promocji Marcinowi Brzezińskiego, który wykonał kawał dobrej pracy.

– Wiemy, że wystartuje Pan w najbliższych wyborach do rady powiatu. Czy to oznacza, że wciąż jest wiele do zrobienia czy po prostu praca na rzecz naszej społeczności daje Panu satysfakcję?
Myślę, że możemy mówić o obu tych przesłankach. W każdej dziedzinie, branży zawsze jest coś do poprawienia, ulepszenia i na tym właśnie polega rozwój. To ulepszanie, spełnianie społecznych oczekiwań przynosi mi też zadowolenie i satysfakcję. Chciałbym również dodać, że mimo wielu lat w samorządzie wciąż nie brakuje mi nowych pomysłów i energii do działania.