Powiat Średzki pozyskał środki w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na podstawie umowy nr 88/OW/2024 zawartej w dniu 6 marca pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim, Powiatowi Średzkiemu przyznano środki finansowe w wysokości 198 288,00 zł.