Powiat Średzki pozyskał środki w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na podstawie umowy nr 117/AOOzN/2024 zawartej w dniu 7 lutego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim, Powiatowi Średzkiemu przyznano środki finansowe w wysokości 239 719,80 zł.