Blok nr 1

Próba 1

02.06.2023
Stanowisko Konferencji Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników jednostek akademickich
działających w obszarze dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wrocław 15 maja 2023

Niezależne media są gwarantem funkcjonowania państwa demokratycznego. Wszelkie przejawy instrumentalnego traktowania mediów przez instytucje publiczne wpływają na osłabienie struktur społecznych.

Jako przedstawiciele jednostek prowadzących badania w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz kształcących przyszłych dziennikarzy wyrażamy zaniepokojenie próbami ograniczania wolności artykułowania opinii w mediach w sprawach bieżących. W poczuciu odpowiedzialności za dyskurs publiczny realizowany przez media i dzięki nim zwracamy uwagę na sytuację mediów komercyjnych, których funkcjonowanie warunkuje pluralizm mediów w systemach demokratycznych.

Decyzję Przewodniczącego KRRiT o nałożeniu kary 80 tys. zł. na nadawcę programu TOK FM oceniamy jako działania niezasadne i wywołujące efekt mrożący. Podobnie oceniamy podjęcie w ostatnich miesiącach działań wyjaśniających w stosunku do redakcji TVN24.

Niepokój budzi także przedłużający się proces odnowienie koncesji radia TOK FM na kolejne 10 lat. Obecna koncesja wygasa 3 listopada br., wniosek o przedłużenie koncesji zaś stacja złożyła w październiku 2022 roku. Apelujemy o podjęcie przedmiotowej decyzji w oparciu o ustawowe kryteria z zachowaniem właściwych terminów rozpatrywania wniosku.

Jednocześnie podkreślamy znaczenie wolności wypowiedzi w mediach i swobodnego dyskursu naukowego prowadzonego w mediach .

02.06.2023
Stanowisko Konferencji Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników jednostek akademickich
działających w obszarze dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wrocław 15 maja 2023

Niezależne media są gwarantem funkcjonowania państwa demokratycznego. Wszelkie przejawy instrumentalnego traktowania mediów przez instytucje publiczne wpływają na osłabienie struktur społecznych.

Jako przedstawiciele jednostek prowadzących badania w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz kształcących przyszłych dziennikarzy wyrażamy zaniepokojenie próbami ograniczania wolności artykułowania opinii w mediach w sprawach bieżących. W poczuciu odpowiedzialności za dyskurs publiczny realizowany przez media i dzięki nim zwracamy uwagę na sytuację mediów komercyjnych, których funkcjonowanie warunkuje pluralizm mediów w systemach demokratycznych.

Decyzję Przewodniczącego KRRiT o nałożeniu kary 80 tys. zł. na nadawcę programu TOK FM oceniamy jako działania niezasadne i wywołujące efekt mrożący. Podobnie oceniamy podjęcie w ostatnich miesiącach działań wyjaśniających w stosunku do redakcji TVN24.

Niepokój budzi także przedłużający się proces odnowienie koncesji radia TOK FM na kolejne 10 lat. Obecna koncesja wygasa 3 listopada br., wniosek o przedłużenie koncesji zaś stacja złożyła w październiku 2022 roku. Apelujemy o podjęcie przedmiotowej decyzji w oparciu o ustawowe kryteria z zachowaniem właściwych terminów rozpatrywania wniosku.

Jednocześnie podkreślamy znaczenie wolności wypowiedzi w mediach i swobodnego dyskursu naukowego prowadzonego w mediach .