Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej zaprasza chętne rodziny, a także osoby samotne na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz przeszkolone osoby do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego.

Szkolenie organizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 2, tel. 71 396 89 62, e-mail: pcpr@powiat-sredzki.pl.

Zachęcamy do nadsyłania do PCPR pisemnych zgłoszeń zawierających podstawowe informacje o Twojej rodzinie, oczekiwaniach i planach związanych z rodzinną opieką zastępczą. Centrum zapewnia pomoc specjalistów w zakresie doboru dzieci, wspierania rodziny, rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych, wsparcie psychologa oraz obsługę prawną.

Od kandydatów oczekuje się:
• posiadania kwalifikacji na niezawodową, zawodową rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
• gotowości podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności,
• współpracy z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na:
• umowę z Powiatem Średzkim,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• zwrot kosztów utrzymania mieszkania/domu,
• pomoc pieniężną na każde umieszczone w rodzinie dziecko,
• wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.