120 tys. złotych przeznaczonych zostanie na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli m.in. na udzielenie bezpośredniej pomocy osobom szczególnie potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz doposażenie poradni, w tym zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu diagnostycznego.

Z roku na rok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej wydaje coraz więcej opinii i orzeczeń, a czas oczekiwania na wizytę do specjalisty wydłuża się. To ogólnopolski problem. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji programu skróci się czas oczekiwania na pomoc, a rodzice szybciej otrzymają cenne wskazówki potrzebne do pracy ze swoimi dziećmi.