Logotypy - Biblioteka NarodowaPowiat Średzki otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” edycja 2024 r.

W ramach Priorytetu 3 wsparcie finansowe zostaje udzielone organowi prowadzącemu Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej oraz Branżowej Szkole nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej.

Udzielona dotacja celowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2024 roku:
całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł
kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 16 000,00 zł
wkład własny powiatu: 4 000,00 zł