Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej 8 lutego przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy na mocy której godziny pracy aptek w powiecie średzkim przedstawiają się następująco: