Z dniem 1 stycznia w życie wchodzą przepisy zmieniające ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1938), które całkowicie zmieniają zasady pełnienia dyżurów przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne. Ustawodawca wprowadza bardzo ważną zmianę – dyżury nie będą już pełnione całonocnie czy też całodobowo, tylko w wyznaczonym przedziale czasowym.

Z nowym rokiem Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej rozpocznie procedurę wyboru jednej apteki ogólnodostępnej, dyżurującej na zasadach zgodnych z nową Ustawą. Do tego czasu w okresie przejściowym (styczeń – luty 2024 roku) dyżury po godzinach pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego będą realizowane następująco:

• w dni tygodnia od poniedziałku do soboty w godzinach 21.00-23.00 dyżur pełni apteka Konwalia w Środzie Śląskiej, ul. Legnicka 26/28,
• w święto 1 stycznia 2024 oraz 6 stycznia 2024 w godzinach 9.00-16.00 dyżur pełni apteka Konwalia w Środzie Śląskiej, ul. Legnicka 26/28,
• w niedziele w godzinach 9.00-16.00 dyżur pełni apteka Konwalia w Środzie Śląskiej, ul. Legnicka 26/28 – za wyjątkiem 14 i 28 stycznia oraz 4 i 18 lutego, wtedy dyżur pełni apteka Malwa w Środzie Śląskiej, ul. Konstytucji 3 Maja 7.