Dobiegł końca projekt pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w
budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty” realizowany w partnerstwie przez oba samorządy. 

Zakres projektu obejmował między innymi termomodernizację, wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w pięciu placówkach oświatowych:

• Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Kopernika w Środzie Śląskiej,
• Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej,
• Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach,
• Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Mieczkowie,
• Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Karczycach.

Ostateczne koszty realizacji projektu wyniosły 10 314 475,89 zł, z czego wydatki kwalifikowane – 9 642 976,50 zł, a łączne dofinansowanie to 8 196 530,02 zł! Jednym z głównych wykonawców zadania była firma Green Energy z Komornik, specjalizująca się w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i reprezentowana przez Przemysława Babińskiego.

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej poddano gruntownej termomodernizacji budynek przy ul. Wrocławskiej 12. Ocieplono m.in. wszystkie stropy oraz dwie ściany zewnętrzne łącznie z odnowieniem elewacji, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 22,75 kW. Wymieniono także wszystkie rury i grzejniki. Przestarzałe piece gazowe zastąpiono nowoczesnym kondensacyjnym kotłem gazowym, a uwieńczeniem ekologicznego i ekonomicznego zakresu projektu była wymiana starego oświetlenia na nowoczesne lampy LED we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej przy akwenie Kajaki również poddano kompleksowej termomodernizacji. Ocieplono wszystkie stropy, a także elewację budynku szkoły. Na ścianie wschodniej pojawił się mural wykonany przez lokalną artystkę, który upiększył mury placówki. Zlikwidowano i zezłomowano dwa stare piece na ekogroszek, które rocznie spalały ponad 120 ton węgla! Zastąpiono je kaskadą pomp ciepła, składającą się z dwunastu jednostek zewnętrznych nieemitujących ani grama CO2. Ostatnim punktem zamykającym ten projekt był montaż windy przy budynku szkoły, dostosowujący placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach wykonano częściową wymianę stolarki okiennej, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, a stare piece zastąpiło ponad dwadzieścia sztuk kaskad pomp ciepła zewnętrznych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Mieczkowie polegała na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,375 kW oraz siedmiu pomp ciepła, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wymianie stolarki okiennej i grzejników.

Z kolei w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Karczycach zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 42,77 kW i dziewięć sztuk pomp ciepła. Docieplono także ściany zewnętrzne oraz wymieniono stolarkę okienną i grzejniki.

– Udało nam się zrealizować czasochłonny i wymagający dużego nakładu pracy projekt partnerski, przynoszący wiele korzyści naszym mieszkańcom. Pozyskaliśmy na niego ponad 8 mln złotych ze środków Unii Europejskiej. Zainstalowana fotowoltaika pozwoli nam na bardzo duże oszczędności. Cztery szkoły jako główne źródło ciepła wykorzystują teraz pompy ciepła, w których nie stosuje się węgla ani oleju opałowego, co oznacza, że spalanie węgla ograniczymy o ponad 250 ton! Tym samym wymiernie odczujemy efekty termomodernizacji, a powietrze wokół nas będzie czystsze – komentuje starosta Krzysztof Szałankiewicz.

– Myślę, że Gminę Kostomłoty można już określić jako lidera w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, nie tylko w powiecie średzkim, ale także w całym regionie. Oprócz wspomnianych trzech szkół nasz samorząd zainwestował w pompy ciepła w budynku gminnego żłobka oraz instaluje takie urządzenia również w urzędzie gminy. Z kolei instalacje fotowoltaiczne są już zamontowane w domu seniora, wspomnianym żłobku, przy oczyszczalniach ścieków oraz stacjach uzdatniania wody. Wkrótce podobne rozwiązania zastosujemy na świetlicach wiejskich oraz przy urzędzie – dodaje wójt Gminy Kostomłoty Janina Gawlik.

Powiat Średzki – RFP
Budynki poddane termomodernizacji w powiecie średzkim:

Budynki poddane termomodernizacji w gminie Kostomłoty: